пʼятниця, 26 вересня 2014 р.

ВСЕСВІТНЄ ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТАВСЕСВІТНЄ ВОЗДВИЖЕННЯ

ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТАНа великій вечірні, якщо в суботу ввечорі, співаємо Блажен муж, катизму всю. Якщо ж у неділю ввечорі, співаємо Блажен муж, перший антифон.

Якщо в інший день, Блажен муж не співаємо.На Господи, візвав я стихири празника на 8. Глас 6, под. Всю отложивше.Із глибини́ візва́в я до Те́бе, Го́споди; * Го́споди, почу́й го́лос мій.

Хрест воздвига́ється,** все творіння схиля́ючи* оспівувати пречи́сте стражда́ння* на ньо́му Вознесе́нного.* Бо Хто вбив на ньо́му на́шого вби́вцю* – Той омертвілих оживи́в* і красо́ю наділи́в,* і небе́сного громадя́нства сподо́бив, як Милосе́рдний,* з на́дміру бла́гости.* Тим-то радіючи,* вознесімо Ім’я́ Його́* і возвели́чмо кра́йнє** Його́ низхо́дження.
Неха́й бу́дуть ву́ха Твої ува́жливі* до го́лосу моління мого́.

Хрест воздвига́ється,** все творіння схиля́ючи* оспівувати пречи́сте стражда́ння* на ньо́му Вознесе́нного.* Бо Хто вбив на ньо́му на́шого вби́вцю* – Той омертвілих оживи́в* і красо́ю наділи́в,* і небе́сного громадя́нства сподо́бив, як Милосе́рдний,* з на́дміру бла́гости.* Тим-то радіючи,* вознесімо Ім’я́ Його́* і возвели́чмо кра́йнє** Його́ низхо́дження.Якщо́ на беззако́ння зважа́тимеш, Го́споди, – Го́споди, хто всто́їться,*

бо у Те́бе очи́щення є.

Хрест воздвига́ється,** все творіння схиля́ючи* оспівувати пречи́сте стражда́ння* на ньо́му Вознесе́нного.* Бо Хто вбив на ньо́му на́шого вби́вцю* – Той омертвілих оживи́в* і красо́ю наділи́в,* і небе́сного громадя́нства сподо́бив, як Милосе́рдний,* з на́дміру бла́гости.* Тим-то радіючи,* вознесімо Ім’я́ Його́* і возвели́чмо кра́йнє** Його́ низхо́дження.
Імени Твого́ ра́ди чека́в я на Те́бе, Го́споди, чека́ла душа́ моя́ на сло́во Твоє́; *
упова́ла душа́ моя́ на Го́спода.


Мойсе́й прообрази́в тебе́: ** ру́ки просте́р уви́сь * – і зму́сив утіка́ти Амали́ка мучи́теля. * Хре́сте високоцінний, * вірних похвало́, стра́дників тве́рдосте, * апо́столів окра́со, пра́ведних спобо́рнику, * всіх преподо́бних спасіння. * Тому́ творіння, * спогляда́ючи твоє́ воздви́ження, весели́ться * і торжеству́є, сла́влячи Христа́, * що тобо́ю поєдна́в роз’є́днане ** – з кра́йньої бла́гости.

Від ра́нньої сторо́жі до но́чі, від ра́нньої сторо́жі *

неха́й упова́є Ізра́їль на Го́спода.

Мойсе́й прообрази́в тебе́: ** ру́ки просте́р уви́сь * – і зму́сив утіка́ти Амали́ка мучи́теля. * Хре́сте високоцінний, * вірних похвало́, стра́дників тве́рдосте, * апо́столів окра́со, пра́ведних спобо́рнику, * всіх преподо́бних спасіння. * Тому́ творіння, * спогляда́ючи твоє́ воздви́ження, весели́ться * і торжеству́є, сла́влячи Христа́, * що тобо́ю поєдна́в роз’є́днане ** – з кра́йньої бла́гости.

Бо в Го́спода ми́лість і бага́те в Ньо́го ізбавління. * І Той ізба́вить Ізра́їля

від усіх беззако́нь його́.

Мойсе́й прообрази́в тебе́: ** ру́ки просте́р уви́сь * – і зму́сив утіка́ти Амали́ка мучи́теля. * Хре́сте високоцінний, * вірних похвало́, стра́дників тве́рдосте, * апо́столів окра́со, пра́ведних спобо́рнику, * всіх преподо́бних спасіння. * Тому́ творіння, * спогляда́ючи твоє́ воздви́ження, весели́ться * і торжеству́є, сла́влячи Христа́, * що тобо́ю поєдна́в роз’є́днане ** – з кра́йньої бла́гости.

Хваліть, Го́спода, всі наро́ди, * хваліть Його́, всі лю́ди.

Хре́сте всешано́ваний, ** яки́й ра́дісно ото́чують а́нгельські чи́ни, * ти, днесь воздви́жуваний, * боже́ственним по́рухом возно́сиш усіх, * ви́гна-них за ви́крадення їжі * і впа́лих у смерть. * Тим-то ми, з вірою * цілу́ючи тебе́ се́рцем і уста́ми, * освя́чення черпа́ємо, взива́ючи: * «Возносіте Христа́, пребла-го́го Бо́га, * і поклоня́йтеся боже́ственному ** Його́ підніжжю!»
Бо утверди́лася ми́лість Його́ на нас, * і істина Госпо́дня перебува́є на віки.

Хре́сте всешано́ваний, ** яки́й ра́дісно ото́чують а́нгельські чи́ни, * ти, днесь воздви́жуваний, * боже́ственним по́рухом возно́сиш усіх, * ви́гна-них за ви́крадення їжі * і впа́лих у смерть. * Тим-то ми, з вірою * цілу́ючи тебе́ се́рцем і уста́ми, * освя́чення черпа́ємо, взива́ючи: * «Возносіте Христа́, пребла-го́го Бо́га, * і поклоня́йтеся боже́ственному ** Його́ підніжжю!»
Слава, і нині; глас 2:

Прийдіте, всі наро́ди, * благослове́нному Дре́ву поклонімся, * че́рез яке́ на-ста́ла вічна пра́вда. * Бо той, хто пра́отця Ада́ма дре́вом ошука́в – Хресто́м уловля́ється; * і па́дає, низве́ржений, падінням невтри́мним * той, хто як тира́н заволодів ца́рським творінням. * Кро́в’ю Бо́жою отру́та змієва змива́ється, * і зни́щується прокля́ття пра́ведного за́суду, * коли́ Пра́ведник був засу́джений судо́м непра́ведним. * Бо Дре́вом нале́жало дре́во зціли́ти * і стра́стю Безстра́сного на Дре́ві зни́щити при́страсті засу́дженого. * Але́ сла́ва, Хри́сте Ца́рю, Твоє́му жахно́му про нас Про́мислові, * яки́м спас єси́ всіх, * як Благи́й і Чоловіколю́бець.[Якщо випаде празник цей у суботу: в п’ятницю ввечорі прокімен дня опускається, і співається прокімен великий, глас 7: Бог наш на не́бі і на землі все, що тільки забажа́в, сотвори́в. Тому що в суботу ввечорі співається прокімен Господь воцарився.]На Литії стихири, глас 1.

Андрея Єрусалимського:

Сього́дні святозву́чне сло́во Дави́дове * воістину діжда́лося спо́внення! * Ось бо ми я́вно поклоня́ємося пречи́стих ніг Твоїх підніжжю * і, надіючись перебува́ти в тіні крил Твоїх, Всеще́дрий, воскли́куємо Тобі: * «Хай знамену́-ється на нас світло лиця́ Твого́, * і вознеси́ ріг правосла́вних люде́й Твоїх * чесно́го Хреста́ Твого́ воздви́женням, * Хри́сте многоми́лостивий!»

Поса́джене на Че́реп-місці Дре́во су́щого життя́, * на яко́му вчини́в спасіння Цар віків посе́ред землі, * воздвига́ється днесь і освя́чує світу краї, * і храм Воскресіння оно́влюється. * Ра́дуються а́нгели на не́бі * і веселя́ться лю́ди на землі, * по-Дави́довому взива́ючи і промовля́ючи: * «Возносіте Го́спода Бо́га на́шого * і поклоня́йтеся підніжжю ніг Його́, * бо Святи́й Той, Хто подає́ світові вели́ку ми́лість!»


Патрія́рх Яків, коли́ дава́в ону́кам благослове́ння, * ру́ки на їх го́ловах пере-ложи́в, * прообразу́ючи Хрест Твій, Хри́сте. * Його́ ж ми, Спа́се, днесь возно́сячи, взива́ємо: * «Дару́й христолюби́вим лю́дям перемо́ги, * як Констан-ти́нові – над ворога́ми!»

Глас 2.

Теофанове:


Боже́ственний ** скарб, що в землі кри́вся, * – Життєда́вця Хрест * – на небеса́х показа́вся царе́ві благочести́вому, * і про подола́ння ворогів явля́є зрозумілий на́пис. * Той же, радіючи, з вірою і любо́в’ю, * Бо́жою си́лою піднісшись на висоту́ умозріння, * з превели́кою дбайли́вістю із земни́х надр його́ вино́сить * на ви́зволення світу * і спасіння душ на́ших.

Кипріанове:


Перехре́щення ** рук патріа́рха Якова при благослове́нні діте́й * перед’яв-ля́ло могу́тній Хреста́ Твого́ си́мвол. * І ми, володіючи ним, незла́мним обере́гом, * усеси́льно відганя́ємо де́монські полки́; * і горди́ню Веліа́ла ним поверга́ючи, * проганя́ємо всепогу́бну си́лу воро́жого Амали́ка. * Ми, вірні, і ни́ні його́ благоговійно воздвига́ючи, * прино́симо Твоїй бла́гості в умилости́в-лення за гріхи́ * і взива́ємо многокра́тним гла́сом: Го́споди, поми́луй! * Од Діви вопло́чений, * пожалій, Благи́й, рук Твоїх му́дрий ви́твір!

Льва Деспота:


Ти мій могу́тній ** покро́в єси́, трича́сний Хре́сте Христо́вий; * освяти́ мене́ си́лою твоє́ю, * щоб я з вірою і любо́в’ю віддава́в тобі поклін і сла́ву.

Глас 4:


Заплещім сього́дні торжеству́ пісе́нному * і з просвітленим лице́м та язико́м я́сно воскли́кнім: * «Хри́сте, що зара́ди нас прийня́в засу́дження, й оплюва́н-ня, і ра́ни, * і в багряни́цю зодягну́вся, і на Хрест зійшо́в! * Поба́чивши Тебе́, со́нце й місяць скри́ли світло, * і від стра́ху земля́ хита́лася, * і завіса хра́мова розде́рлася надво́є! * Ти і ни́ні дару́й нам Хрест Твій чесни́й * як охоро́нця і сторо́жу, * і прогони́теля де́монів, * щоб усі ми, його́ цілу́ючи, взива́ли: * Спаси́ нас, Хре́сте, си́лою твоє́ю! * Освяти́ нас світлістю твоє́ю, чесни́й Хре́сте! * Й укріпи́ нас твоїм воздви́женням, * бо тебе́ нам даро́вано як світло * і спасіння душ на́ших!»

Анатолія:


Зореся́йний о́браз твій, Хре́сте, * передвісти́в благочести́вому царе́ві сла́вно-му перемо́гу і ворогів уте́чу; * а ма́тір його́ Єле́на, тебе́ відшука́вши, * яви́ла пе́ред світом; * і днесь тебе́ возно́сячи, * ми, вірних хо́ри, воскли́куємо: * «Просвіти́ нас світлістю твоє́ю, Хре́сте Живоно́сний! * Освяти́ нас кріпостю твоє́ю, Всесвяще́нний Хре́сте! * І укріпи́ нас воздви́женням твоїм, * що воздвига́єшся на ополче́ння ворогів!»

Слава, і нині; глас той же. Анатолія:


Чесно́го Хреста́ передзобрази́вши, Хри́сте, дію, * Мойсе́й зму́сив утіка́ти воро́жого Амали́ка в пусте́лі Сина́йській; * бо коли́ розво́див ру́ки, о́браз Хреста́ тво́рячи, укріплявся наро́д; * а ни́ні дове́ршення тих подій на нас спо́в-нилося: * днесь Хрест воздвига́ється – і де́мони втіка́ють; * днесь усе́ творіння від тліну звільни́лося; * бо завдяки́ Хресту́ возсія́ли нам усі хари́зми. * Тим-то всі ми, радіючи, припада́ємо до Те́бе, мо́влячи: * «Які вели́чні діла́ Твої, Го́споди! * Сла́ва Тобі!»На стиховні стихири самоподобні, глас 5:
Ра́дуйся, Живоно́сний Хре́сте, * благоче́стя нездола́нна перемо́го, * бра́мо ра́йська, * вірних утве́рдження, * Це́ркви огоро́до; * тобо́ю тлін зруйно́вано і зни́щено, * і погли́нено си́лу сме́рти, * і ми вознесли́ся од землі на Не́бо; * збро́є непобо́рна, * бісів протибо́рче, * сла́во му́чеників, * преподо́бних істинна окра́со, * при́стане спасіння, * – ти дару́єш світові вели́ку ми́лість.

Стих: Возносіте Го́спода Бо́га на́шого,

і поклоня́йтеся підніжжю ніг Його́, бо святе́ воно́. (Пс 98:5)


Ра́дуйся, Госпо́дній Хре́сте, * яки́м від прокля́ття ви́зволилося лю́дство, * спра́вжньої ра́дости знаме́ння; * ти поверга́єш ворогів при твоє́му воздви́женні, всесвяще́нний; * на́ша допомо́го, * царів могу́тносте, * кріпосте пра́ведних, * красо́ свяще́ників; * зобра́ження, яке́ від ли́ха ізбавля́є, * же́зле си́ли, яки́м пасе́мося; * збро́є ми́ру, * яку́ зо стра́хом ото́чують Ангели; * боже́ственна сла́ва Христа́, * Яки́й подає́ світові вели́ку ми́лість.

Стих: Бог же – Цар наш пе́рше віку, вчини́в спасіння посе́ред землі. (Пс 73:12)

Ра́дуйся, сліпи́х проводарю́, * не́мічних лікарю, * воскресіння всіх поме́р-лих, * ти воздви́гнув нас, у тління па́дших; * Хре́сте многоцінний, * яки́м зруйно́вано тлін * і процвіло́ нетління, * і ми, сме́ртні, обожи́лися, * і дия́вола остаточно низве́ржено! * Днесь ба́чачи, як ти воздвига́єшся * рука́ми архиєре́й-ськими, * превозно́симо на тобі Вознесе́нного * і поклоня́ємося тобі, * го́йно черпа́ючи вели́ку ми́лість.

Слава, і нині; глас 8. Йоана Монаха:


Кого́ в давнину́ Мойсе́й прообразува́в собо́ю, * і Амали́ка, низложи́вши, зму́сив утіка́ти; * і кому́ Дави́д піснеспівець, * проголоси́вши Твоїм підніж-жям, * кла́нятися повелів, * – Чесно́му Хресту́ Твоє́му, Хри́сте Бо́же, * днесь ми, грішні, поклоня́ємося * і Тебе́, що зво́лив на ньо́му пригвозди́тися, * уста́ми недосто́йними оспівуючи, взива́ємо: * «Го́споди, удосто́й нас із розбійником Ца́рства Твого́

 На благословенні хлібів тропар празника тричі, глас 1:

Спаси́, Го́споди, люде́й Твоїх * і благослови́ насліддя Твоє́, * перемо́ги благо-вірному наро́дові на супроти́вників дару́й * і Хресто́м Твоїм * охорони́ люд Твій.

Немає коментарів:

Дописати коментар