середа, 12 грудня 2012 р.

ЧИН ВЕЧІРНІ


ЧИН ВЕЧІРНІ

Велика вечірня починається виголосом: Благословен Бог наш: Велика вечірня зі всенічним чуванням: Слава Святій, і Єдиносущній, і Животворящій, і Нероздільній Тройці:
Вірні: Амінь. І, згідно з приписами уставу, або одразу співає Прийдіте, поклонімся тричі, або початок звичайний:
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний: Трисвяте: Пресвятая Тройце: Отче наш: Ієрей: Бо Твоє єсть Царство, і сила, і слава:
Вірні: Амінь. Господи, помилуй (12). Слава, і нині:

Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 103, передпочатковий

Благослови, душе моя, Господа!* Господи, Боже мій, возвеличився єси вельми:
в ісповідання і велич-красу зодягнувся єси,* огортаєшся світлом, наче ризою,
напинаєш небо, мов шатро шкіряне;* покриваєш водами горниці Свої,
кладеш хмари на восходження Своє,* ходиш на крилах вітрів;
твориш Ангелами Своїми духів,* і служителями Своїми – пломені вогню.
Ти утвердив землю на несхитній основі її* – не похилиться вона повік-віку.
Безоднею, наче ризою, огорнув її,* понад горами стали води;
від погрози Твоєї вони побігли,* від голосу грому Твого убоялися;
вийшли угору і зійшли додолу,* у місце, яке призначив єси їм, –
границю Ти поклав, якої не перейдуть,* і не повернуться покрити землю.
Ти виводиш джерела в ущелинах,* посеред гір пройдуть води,
напоять усіх звірів польових,* утамують онагри спрагу свою,
при них птахи небесні поселяться,* з-посеред скель подадуть голос.
Ти напоюєш гори із горниць Своїх,* – від плоду діл Твоїх насититься земля, –
вирощуєш траву для скоту* і злак на службу людям,
щоб вивести хліб із землі,* і вино, що веселить серце людини,
щоб лице її сяяло єлеєм,* – і хліб серце людини укріпить.
Наситяться дерева рівнинні, кедри ліванські, що їх Ти насадив,* – там пташки загніздяться,
журавлине житло верховодить над ними.* Гори високі – оленям, скелі – притулок даманам.
Сотворив Він місяць, щоб значити пори,* сонце знає захід свій.
Навів єси темряву, і настала ніч;* у ній бродитимуть усі звірі лісові,
молоді леви, рикаючи за здобиччю* і жадаючи в Бога поживи собі.
Зійшло сонце – і вони сходяться,* і в лігвах своїх уляжуться, –
вийде людина на діло своє* і на працю свою до вечора.
Які величні діла Твої, Господи!* Все в премудрості сотворив єси; сповнилася земля творіння Твого.
Оте море велике і просторе,* там плазуни, яким нема числа, тварини малі з великими.
Там кораблі пропливають,* змій отой, якого сотворив єси, щоб вигравав у нім.
Всі від Тебе чекають,* що даси їм поживу своєчасно.
Коли даси їм, вони зберуть її,* розкриєш руку Твою – все насититься благом.
А відвернеш лице Твоє – стривожаться,* віднімеш дихання їх – і щезнуть, і в порох свій повернуться.
Пошлеш Духа Твого – і будуть сотворені,* і Ти обновиш лице землі.
Хай буде слава Господня во віки,* возвеселиться Господь у ділах Своїх!
Він споглядає на землю – і чинить, що вона трясеться,* доторкається гір – і димують.
Співатиму Господеві все життя моє,* псалми співатиму Богові моєму, доки існую.
Хай буде Йому солодкою бесіда моя,* а я возвеселюся в Господі!
Хай щезнуть грішники із землі і беззаконники – так, щоб не було їх.* Благослови, душе моя, Господа!
Сонце знає захід свій,* навів єси темряву, і настала ніч;
Які величні діла Твої, Господи!* Все в премудрості сотворив єси.
Слава, і нині:
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. Тричі.

Ієрей же читає молитви вечірні1

По завершенні ж передпочаткового псалма

Мирна єктенія
Диякон або ієрей: В мирі Господеві помолімся.
Вірні на кожне прошення співають: Господи, помилуй.
За мир з висот і спасіння душ наших Господеві помолімся.
За мир усього світу, добре стояння святих Божих Церков і з’єднання всіх Господеві помолімся.
За святий храм цей і всіх, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
За святішого вселенського архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого архиєпископа і митрополита нашого кир ім’я, і за боголюбивого єпископа нашого кир ім’я, чесне пресвітерство, у Христі дияконство, за ввесь причет і народ Господеві помолімся.
За Богом бережену країну нашу, за правління і все військо Господеві помолімся.
За місто це (або За село це, або За святу обитель цю), і за всяке місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні Господеві помолімся.
За плаваючих, подорожуючих, недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх Господеві помолімся.
Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолімся.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з усіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Вірні: Тобі, Господи.
[Господи щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і воньми голосу моління нашого; сотвори з нами знамення на благо; настав нас на путь Твою, щоб ми ходили в істині Твоїй; звесели серця наші, щоб ми благоговіли перед Іменем Твоїм святим. Адже великий Ти єси і твориш чудеса, Ти єси Бог єдиний, і нема подібного до Тебе між богами, Господи, сильний у милості і благий у кріпості, щоб допомагати, й утішати, і спасати всіх, що уповають на Ім’я Твоє святе.]
Виголос2: Бо подобає Тобі всяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.

Відтак:
«Блажен муж»
Блажен муж, – (алилуя)3 – що не ходив на раду нечестивих. Алилуя (3).
Бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Алилуя (3).
Служіте Господеві зо страхом і радуйтеся Йому з трепетом. Алилуя (3).
Блаженні всі, що надіються на Нього. Алилуя (3).
Господи, чому так намножилися гнобителі мої? Алилуя (3).
Воскресни, Господи, спаси мене, Боже мій! Алилуя (3).
У Господа спасіння, і над народом Твоїм благословення Твоє. Алилуя (3).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Алилуя (3).
І нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Алилуя (3).
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. Тричі.

По «Блажен муж» диякон мовить малу єктенію:
Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
Вірні: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Вірні: Господи, помилуй.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з усіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Вірні: Тобі, Господи.
[Господи, в ярості Твоїй не картай нас і в гніві Твоєму не карай нас, але вчини з нами по негнівливості Твоїй, Лікарю і Цілителю душ наших. Приведи нас до пристані, бажаної Тобі, просвіти очі сердець наших на пізнання Твоєї істини, і даруй нам решту нинішнього дня мирну і безгрішну, як і весь час життя нашого, молитвами святої Богородиці і всіх святих.]
Ієрей4: Бо Твоя – влада, і Твоє єсть Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.

«Господи, взиваю»
на приписаний глас (першої з ряду стихир)
Псалом 140
Правий крилос: Господи, взиваю до Тебе, почуй мене.
Приспів: Почуй мене, Господи.
Господи, взиваю до Тебе, почуй мене;* воньми голосу моління мого,* коли взиватиму до Тебе.
Приспів: Почуй мене, Господи.

Лівий крилос: Хай возноситься молитва моя,* як кадило, перед Тобою;* здіймання рук моїх* – як жертва вечірня.
Приспів: Почуй мене, Господи.

І по чину стихи:
Постав, Господи, сторожу до уст моїх* і огорожу до дверей губ моїх.
Не схили серця мого до слів лукавства,* щоб вигадувати виправдання для гріхів
з людьми, що чинять беззаконня;* і не злучуся з обранцями їх.
Наставить мене праведник милостиво і скартає мене,* єлей же грішника хай не намастить голови моєї,
як і молитва моя хай не буде на догоду їм.* Поглинуті були при скелі судді їх;
почуються слова мої, бо зросли в силі.* Мовби скиба землі розсипалася на ріллі, розсіялися кості їх при аді.
Бо до Тебе, Господи, Господи, очі мої;* на Тебе уповаю, не відійми душі моєї.
Вбережи мене від пастки, яку наставили на мене,* і від підступів тих, хто чинить беззаконня.
Впадуть у тенета свої грішники,* я ж – один, поки їх не пройду.
Псалом 141
Голосом моїм до Господа візвав я,* голосом моїм до Господа помолився.
Проллю перед Ним моління моє,* печаль мою перед Ним сповіщу.
Коли знемагав у мені дух мій* – тоді Ти знав стежки мої;
на путі сій, по якій я ходив,* скрили сіть на мене.
Дивився я праворуч і поглядав,* і не було, хто признавався б до мене;
немає втечі для мене,* і нікому вступитися за душу мою.
Візвав я до Тебе, Господи, я сказав:* «Ти єси уповання моє, уділ мій на землі живих!»
Воньми молінню моєму,* бо я вельми упокорений;
визволь мене від гонителів моїх,* бо вони укріпилися більше від мене.

Стихи до стихир на «Господи, взиваю»:
На 10: Виведи із темниці душу мою,* щоб ісповідав я Ім’я Твоє;
мене ждатимуть праведники,* допоки воздаси мені.
Псалом 129
На 8: Із глибини взиваю до Тебе, Господи;* Господи, почуй голос мій,
хай будуть вуха Твої уважні* до голосу моління мого.
На 6: Якщо беззаконня назиратимеш, Господи, Господи, хто встоїться?* Бо в Тебе – помилування.
Задля Імені Твого дожидав я Тебе, Господи, дожидала душа моя слова Твого,* уповала душа моя на Господа.
На 4: Від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої* хай уповає Ізраїль на Господа.
Бо в Господа милість, і щедре в Нього ізбавління,* і Він ізбавить Ізраїля од усіх беззаконь його.
Псалом 116
Хваліте Господа, всі народи,* похваліте Його, всі племена.
Бо утвердилася милість Його на нас,* і вірність Господня триває повік.
Слава, і нині:

Із закінченням співу псалмів та стихир диякон мовить до ієрея:
Господеві помолімся.
Ієрей же мовить молитву входу:
Благий чоловіколюбче Царю, що благословив усе, молимося Тобі ревно серцем сокрушенним і духом смиренним, благослови входи наші і виходи, Христе, істинний Боже наш, бо пришестя Твоє і возшестя, і прожиття з людьми благословенне завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Після цього диякон мовить до ієрея: Благослови, владико, святий вхід!
Ієрей: Благословенний вхід святих Твоїх завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь.
Й одразу диякон або ієрей: Премудрість! Прості!

Світло тихе
Світло тихе святої слави безсмертного Отця Небесного, святого, блаженного – Ісусе Христе! Прийшовши на захід сонця, бачивши світло вечірнє, оспівуємо Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога. Достойно Тебе у всі часи оспівувати голосами преподобними, Сину Божий, що життя даєш* усьому світу, ради чого ввесь світ славить Тебе.

Відтак диякон: Будьмо уважні!
Ієрей: Мир всім.
І знов диякон: Премудрість! Будьмо уважні!

І співці співають прокімен воскресний, глас 6:
Господь воцарився, в красу зодягнувся.
Стих 1: Зодягнувся Господь силою і опоясався.
Стих 2: Він бо утвердив вселенну, і вона не похитнеться.
Стих 3: Домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів.

Після прокімена, якщо приписано уставом, читці читають паремії. Перед кожним читанням диякон промовляє: Премудрість! Відтак читець виголошує, звідки є читання (себто Книги Буття, або Приповідок Соломонових, або Соборного послання тощо), і диякон одразу: Будьмо уважні!

Єктенія усильного благання
Промовмо всі з усієї душі і з усієї мислі нашої промовмо.
Вірні: Господи, помилуй.
Господи Вседержителю, Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Вірні: Господи, помилуй.
Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Вірні на кожне прошення співають: Господи, помилуй. Тричі.
В парохіальних храмах:
Ще молимось за святішого вселенського архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого архиєпископа і митрополита нашого кир ім’я, і за боголюбивого єпископа нашого кир ім’я, за всіх, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і все у Христі братство наше.
В монастирях:
Ще молимось за святішого вселенського архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого архиєпископа і митрополита нашого кир ім’я, і за боголюбивого єпископа нашого кир ім’я, і за всечесніших отців наших, протоархимандрита ім’я, архимандрита ім’я, протоігумена ім’я, ігумена ім’я, за всіх, що служать і послужили у святій обителі цій, і за отців наших духовних, і все у Христі братство наше.
Ще молимось за Богом бережену країну нашу, за правління і за все військо.
Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
[Господи, Боже наш, пом’яни нас, грішних і негодящих рабів Твоїх, коли ми призиваємо святе Ім’я Твоє, і не посором нас у сподіванні на милість Твою, але даруй нам, Господи, все, чого просимо для спасіння, і удостой нас любити і боятися Тебе з усього серця нашого, і творити в усьому волю Твою.]
Ієрей5: Бо Ти милостивий і чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.


«Сподоби, Господи»
Сподоби, Господи, в вечір сей без гріха зберегтися нам.
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне і прославлене Ім’я Твоє повіки. Амінь.
Хай буде, Господи, милість Твоя на нас так, як ми уповаємо на Тебе.
Благословен єси, Господи, навчи мене уставів Твоїх.
Благословен єси, Владико, врозуми мені устави Твої.
Благословен єси, Святий, просвіти мене уставами Твоїми.
Господи, милість Твоя повік, ділами рук Твоїх не погорди.
Тобі подобає хвала, Тобі подобає пісня,
Тобі слава подобає, Отцю, і Сину, і Святому Духові
нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Прохальна єктенія
Диякон: Сповнім вечірню молитву нашу Господеві.
Вірні: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Вірні: Господи, помилуй.
Вечора всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
Лик на кожне прошення співає: Подай, Господи.
Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
Осталий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа просім.
Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і доброго одвіту на страшному суді Христовому просім.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію з усіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Вірні: Тобі, Господи.
[Боже великий і вишній, єдиний, що маєш безсмертя, що у світлі живеш неприступному, що все творіння в премудрості создав, що розділення поклав поміж світлом і поміж темрявою, і поставив сонце, щоб правило днем, а місяць і зорі – щоб правили ніччю, що сподобив нас, грішних, і в сьогочасну пору стати перед лицем Твоїм в ісповіданні і вечірнє славослов’я Тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вознеси молитву нашу, як кадило, перед Тобою і прийми її як благовонні пахощі. Подай же нам нинішній вечір і наступаючу ніч мирні, зодягни нас у броню світла, ізбав нас від страху нічного і від усякої загрози, що бродить у темряві. І дай нам сон, який на відпочинок немочам нашим дарував єси, від усякої диявольської примари вільний. Так, Владико всього, благ Подателю, – щоб і на ложах наших каючись, ми споминали вночі Ім’я Твоє і, роздумом про Твої заповіді просвіщаючись, устали в радості душевній на славослов’я Твоєї благости, молитви і моління Твоєму Милосердю приносячи за власні прогрішення і всіх людей Твоїх, яких Ти, молитвами святої Богородиці, в милості навідай.]
Ієрей6: Бо Ти благий і чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Вірні: І духові твоєму.
Диякон: Голови ваші перед Господом приклоніте.
Вірні: Тобі, Господи.

Молитва головоприклонення
Господи Боже наш, що приклонив небеса і зійшов для спасіння роду людського, поглянь на рабів Твоїх і на спадкоємство Твоє, бо перед Тобою, страшним і чоловіколюбним Суддею, Твої раби приклонили голови і свої покорили шиї, не від людей очікуючи помочі, але Твоєї дожидаючи милости і Твого жадаючи спасіння. Охорони їх у всякий час, і в нинішній вечір, і в наступаючу ніч від усякого ворога, від усяких супротивних дій диявольських, і від помислів марних і спогадів лукавих.
І виголошує ієрей: Хай буде влада Царства Твого благословенна і прославлена, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.

І по виголосі стихири на стиховні, до яких, приспівуємо оці стихи:

Стих 1: Господь воцарився, в красу зодягнувся.
Стих 2: Він бо утвердив вселенну, і вона не похитнеться.
Стих 3: Домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів.
Слава, і нині:
По закінченні стихир:

Пісня Симеона Богоприїмця
Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, у мирі, бо виділи очі мої спасіння Твоє, яке Ти уготовив перед лицем усіх людей: Світло на одкровення народам і славу люду Твого, Ізраїля.
Трисвяте: Пресвятая Тройце: по Отче наш ієрей виголошує: Бо Твоє єсть Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.
І тропарі за уставом.

Після цього диякон: Премудрість!
Вірні: Благослови.
Ієрей: Благословен Сущий – Христос Бог наш, завжди: нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру на віки віків.
Ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Вірні: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Ієрей: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
Вірні: Слава, і нині: Господи, помилуй тричі. Владико, благослови.
Ієрей творить відпуст згідно з уставом.


ЛИТІЯ

Якщо є литія, то по виголосі Хай буде влада Царства Твого виходимо в притвор, співаючи литійні стихири.

Потому диякон виголошує:
Спаси, Боже, народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, навідай світ Твій милістю і щедротами, вознеси ріг християн православних і зішли на нас багаті Твої милості: молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, силою чесного і животворящого Хреста, заступництвом чесних Небесних Сил безтілесних, чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Йоана, святих славних і всехвальних Апостолів (або святого апостола і євангеліста ім’я та інших святих славних і всехвальних Апостолів); святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого; Атанасія і Кирила; святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця; святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’янських; святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги; святого священномученика Йосафата; святих славних і добропобідних мучеників; блаженних новомучеників та ісповідників українських; преподобних і богоносних отців наших Антонія і Теодосія Печерських та інших преподобних і богоносних отців наших; святих і праведних богоотців Йоакима і Анни; і святого (ім’я, що його є храм цей), і святого (ім’я, що його пам’ять світло звершуємо), і всіх Святих: молимо Тебе, многомилостивий Господи, вислухай нас грішних, що молимось Тобі, і помилуй нас.
Вірні: Господи, помилуй. (12)

Ще молимось за святішого вселенського архиєрея ім’я, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого ім’я, і за преосвященнішого архиєпископа і митрополита нашого кир ім’я, і за боголюбивого єпископа нашого кир ім’я, [іноки ж додають: і за всечесніших отців наших, протоархимандрита ім’я, архимандрита ім’я, протоігумена ім’я, ігумена ім’я], за отців наших духовних, і все у Христі братство наше; і за всяку душу християнську, скорботну і пригноблену, що потребує милости і допомоги Божої; за опіку над містом (або: селом) цим і тими, що живуть у ньому (або: над обителлю цією святою і тими, що живуть у ній); за мир і благоустроєність усього світу; за добре стояння святих Божих Церков; за спасіння і допомогу отцям і братам нашим, що пильно і зо страхом Божим трудяться і служать; за відсутніх і на чужині сущих; за зцілення тих, що в немочах лежать; за упокоєння, полегшу, блаженну пам’ять і відпущення гріхів усім православним отцям і братам нашим, що раніше спочили і тут та повсюди поховані; за визволення полонених і за братів наших на служіннях, і за всіх, що служать і послужили у святім храмі цім (якщо в обителі: у святій обителі цій), промовмо всі:
Вірні: Κύριε, ἐλέησον. (12)

Ієрей виголошує:
Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і милостивий, милостивий будь, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий бо і чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Вірні: І духові твоєму.
Диякон: Голови наші перед Господом приклонім.
Вірні: Тобі, Господи.

І всі приклоняють голови, а ієрей молиться чутно для всіх:
Владико многомилостивий, Господи Ісусе Христе, Боже наш! Молитвами всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, силою чесного і животворящого Хреста, заступництвом чесних Небесних Сил безтілесних, чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Йоана, святих славних і всехвальних Апостолів (або святого апостола і євангеліста ім’я та інших святих славних і всехвальних Апостолів); святих отців наших і вселенських великих учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого; Атанасія і Кирила; святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця; святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’янських; святого благовірного і рівноапостольного великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги; святого священномученика Йосафата; святих славних і добропобідних мучеників; блаженних новомучеників та ісповідників українських; преподобних і богоносних отців наших Антонія і Теодосія Печерських та інших преподобних і богоносних отців наших; святих і праведних богоотців Йоакима і Анни; і святого (ім’я, що його є храм цей), і святого (ім’я, що його пам’ять світло звершуємо), і всіх Святих, – благоприємною вчини молитву нашу, даруй нам прощення прогрішень наших, покрий нас покровом крил Твоїх, віджени від нас усякого ворога і супостата, умиротвори наше життя, Господи, помилуй нас і світ Твій і спаси душі наші, як благий і Чоловіколюбець.
Вірні: Амінь.

І, повертаючись у храм, починаємо стихири на стиховні.
По стихирах Нині відпускаєш: Трисвяте: Пресвятая Тройце: по Отче наш виголос: Бо Твоє єсть Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.

Тропарі, кадження.
І відбувається благословення хлібів, пшениці, вина та єлею.

Диякон виголошує: Господеві помолімся.
Вірні: Господи, помилуй.

Ієрей читає голосно молитву:
Господи Ісусе Христе, Боже наш, що благословив п’ять хлібів і п’ять тисяч народу наситив! Сам благослови † і хліби ці †, пшеницю †, вино † і єлей, і примнож їх у місті цьому (або в селі цьому, або у святій обителі цій) і у всьому світі Твоєму, і вірних, що їх споживають, освяти.
Бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, з Безначальним Твоїм Отцем, і Всесвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь. І співає:

Будь Ім’я Господнє благословенне від нині і до віку. Тричі.

І псалом 33 до половини:
Благословлю Господа на всякий час,* завжди хвала Йому – в устах моїх.
У Господі похвалиться душа моя,* – хай почують лагідні і возвеселяться.
Возвеличте Господа зо мною* і вознесімо Ім’я Його спільно.
Шукав я Господа – і Він почув мене,* і від усіх поневірянь моїх звільнив мене.
Приступіте до Нього і просвітітеся,* і лиця ваші не осоромляться.
Сей убогий візвав – і Господь почув його,* і від усіх скорбот його спас його.
Ополчиться Ангел Господній довкруг тих, що бояться Його,* і визволить їх.
Скуштуйте і спізнайте, що благий Господь,* – блажен муж, що уповає на Нього.
Бійтеся Господа, всі святі Його,* бо нема нестатку в тих, що бояться Його.
Багаті зубожіли й голодують,* а тим, що шукають Господа, не забракне ніякого добра.

Як виконають псалом, ієрей до народу промовляє:

Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь.

Великий відпуст
Диякон: Премудрість!
Вірні: Благослови.
Ієрей: Благословен Сущий – Христос Бог наш, завжди: нині і повсякчас, і на віки віків.
Вірні: Амінь. Утверди, Боже, святу православну віру на віки віків.
Ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Вірні: Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Ієрей: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
Вірні: Слава, і нині: Господи, помилуй тричі. Владико, благослови.
Ієрей творить відпуст згідно з уставом.
1Або мовить їх наприкінці ектеній відповідно до уставу Великої Церкви.
2Тут, відповідно до уставу Великої Церкви, можна читати першу вечірню молитву.
3«Алилуя» в цьому місці співається або ні залежно від розспіву. Наприклад, воно відсутнє у т. зв. «почаївському» розспіві.
4Тут, відповідно до уставу Великої Церкви, можна читати другу вечірню молитву.
5Тут, відповідно до уставу Великої Церкви, можна мовити третю вечірню молитву.
6Тут можна мовити восьму вечірню молитву.
(Текст за перекладом майстерні літургійних перекладів "Трипіснець")

Немає коментарів:

Дописати коментар