понеділок, 6 квітня 2020 р.

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ На малій Вечірні

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
На малій Вечірні
На «Господи, візвав»
Глас 4, подобен «Званий свише»: Пожалівши творіння, Зверши́тель,* і з милосе́рдя Свого́ приклони́вшись,* спіши́ть всели́тися в ло́но Діви Богоотрокови́ці,* до Яко́ї вели́кий прийшо́в Арха́нгел, провіща́ючи:* «Ра́дуйся, Богоблагода́тная,* ни́ні з Тобо́ю Бог наш!* Не жаха́йся мене́, Царе́вого Архистрати́га,* адже́ знайшла́ Ти благода́ть,* яку́ раніше втра́тила Єва, прама́тір Твоя́;* і зачне́ш, і зро́диш* Отцю́ Єдиносу́щного!»
«Ди́вне сло́во твоє́ і ви́гляд,* ди́вні твої проре́чення і вістува́ння!»* – мо́вить Маріа́м до Ангела,* – «В ома́ну не введи́ мене́:* я – Діва, в подру́жжя не втаємни́чена.* Гово́риш ти, що я зачну́ Безме́жного,* – і як же вмісти́ть моя́ утро́ба То́го,* Кого́ ве́личні про́стори Небе́с вмісти́ти не спромо́жні?»* – «Авраа́мова неха́й навчи́ть Тебе́ покрівля,* що коли́сь Бо́га вмісти́ла, Діво,* прообразу́ючи Богоприє́мне Твоє́ ло́но!»
В град Назаре́т ни́ні прибу́вши,* Тебе́, Град Одушевле́нний Царя́ Христа́,* Гавриїл віта́є, взива́ючи до Те́бе:* «Ра́дуйся, благослове́нная, Богоблагода́тная!* Ти при́ймеш у ло́но Твоє́ Бо́га, що вопло́чується* і че́рез Те́бе лю́дство до дре́внього блаже́нства* у Своє́му благосе́рді призива́є.* Благослове́н ло́на Твого́* боже́ственний Плід безсме́ртний,* що подає́ світові очи́щення* і вели́ку ми́лість!»

Слава… і нині… Візантієве: Шо́стого місяця Архистрати́г по́сланий був до Те́бе, Діви і Чи́стої,* возвісти́ти Тобі сло́во спасіння,* водно́час же і візва́ти Тобі:* «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь з Тобо́ю!* Наро́диш Си́на – Рожде́нного пе́ред віка́ми від Отця́,* і Він спасе́ наро́д Свій від гріхів їх!»
На стиховні, глас 8, подобен «О преславне чудо»
Нача́льник ви́шніх Сил,* з небе́с у Назаре́т злетівши,* Діву віта́є, промовля́ючи:* «Ра́дуйся, Колісни́це чи́стая Божества́:* Тебе́ од віку Бог возлюби́в* і на житло́ обра́в!* Я ж, раб Влади́ки, до Те́бе прийшо́в возвісти́ти:* бо зро́диш Го́спода* і нетлінною зоста́нешся!»
Стих: Благовістіте день у день* спасіння Бо́га на́шого. (Пс 95:2Б)
«Чом вид твій вогне́нний?»* – мо́вила Гавриїлові Свяще́нна з по́дивом.* – «Яке́ звання́ твоє́ і в чім слів си́ла?* Про зача́ття Си́на провіща́єш мені,* та я співжиття́ з му́жем не звідала.* Відійди́ дале́ко,* не введи́ мене́ в ома́ну, чоловіче,* як коли́сь Єву-прама́тір* змій облу́дний!»
Стих: Заспіва́йте Го́сподеві пісню нову́,* заспіва́йте Го́сподеві, вся зе́мле! (Пс 95:1)
«Дух Бо́жий Всесвяти́й* зійде, Чи́стая, на Те́бе,* Боговмісти́ма Влади́чице,* і си́ла Всеви́шнього отінить Тебе́,* і наро́диш Си́на,* що збереже́ Твоє́ дівство непошко́дженим.* Він – Син, що не ма́є родово́ду,* Він, яви́вшись, спасе́ наро́д Свій* так, як благоволи́в!»
Слава… і нині… глас той самий: Шо́стого місяця по́сланий був Арха́нгел до Діви Чи́стої* і «Ра́дуйся!» їй промо́вивши,* благовісти́в, що з Не́ї ви́йде Відкупи́тель.* Тим-то Вона́, з вірою прийня́вши привіта́ння,* зача́ла Тебе́, Предвічного Бо́га,* що несказа́нно благоволи́в вочоловічитися* для спасіння душ на́ших.
Тропар, глас 4: Днесь спасіння на́шого нача́ло* й одвічного Та́їнства явління:* Син Бо́жий стає́ Си́ном Діви,* і Гавриїл благода́ть благовісту́є.* Тому й ми з ним Богоро́диці возгласімо:* «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь з Тобо́ю!»
Переклад Андрія Шкраб'юка

Немає коментарів:

Дописати коментар