понеділок, 13 квітня 2020 р.

У СВЯТИЙ І ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК УВЕЧОРІ

У СВЯТИЙ І ВЕЛИКИЙ ВІВТОРОК УВЕЧОРІ
На «Господи, візвав»  співаємо стихири самогласні, глас 1.
У світлій пишно́ті святи́х Твоїх * як увійти́ мені, недосто́йному? * Адже́ якщо́ нава́жуся ввійти́ з ни́ми в черто́г, * – о́діж мене́ ви́криє, бо не є весільною, * і, зв’я́заного, ви́кинуть мене́ Ангели. * Очи́сти, Го́споди, скве́рну душі моє́ї * і спаси́ мене́, як Чоловіколю́бець.
Глас 2. Од душе́вного недба́льства задріма́вши, * не придба́в я, Жениху́ Хри́сте, світи́льника, запа́леного чесно́тами, * і уподібнився до нерозу́мних дів: * у по́ру дії – ма́явся. * Се́рця Тво́го чу́йного не зачини́ пе́редо мно́ю, Влади́ко, * але́ струси́вши з ме́не сон похму́рий, * воздви́гни і з му́дрими дівами введи́ у весільний покій Твій, * де чи́стий го́лос тих, хто святку́є і взива́є безнаста́нно: * «Го́споди, сла́ва Тобі!»
Глас 4. Про засу́дження то́го, хто схова́в тала́нт, * почу́вши, душе́, не хова́й сло́ва Бо́жого, * возвіща́й чудеса́ Його́, * щоб, примно́живши дар, * увійшла́ ти в ра́дість Го́спода твого́.
Глас 6. Прийдіте, вірні, * потрудімося ре́вно для Влади́ки, * бо Він уділя́є раба́м бага́тство; * і хай ко́жен співрозмірно примно́жить благода́ті тала́нт: * оди́н му́дрість неха́й набува́є че́рез до́брі діла́, * інший – слу́жбу світлости неха́й зве́рщує. * Неха́й же прилуча́є до Сло́ва вірний невтаємни́ченого, * і неха́й роздає́ бага́тство неіму́щим інший: * бо так ми да́не нам у борг примно́жимо, * і як вірні управи́телі благода́ті * – удосто́їмося ра́дости з Влади́кою. * Її нас сподо́би, Хри́сте Бо́же, * як Чоловіколю́бець.
Коли́ при́йдеш у сла́ві з Ангельськими Си́лами * і ся́деш, Ісу́се, на престо́лі розсу́джування, * не розлучи́ мене́ з Собо́ю, Па́стирю До́брий: * бо відаєш Ти путі пра́ві, * а ліві – облу́дні. * Не погуби́ ж мене́ з козла́ми, згрубілого у грісі, * але́, до ове́ць, що по прави́ці, мене́ причи́сливши, * спаси́ як Чоловіколю́бець.
Жениху́, квіту́чий красо́ю над усіх люде́й, * що призва́в нас на у́чту духо́вну у весільнім поко́ї Твоїм! * Незуга́рний мій ви́гляд – лахміття пере́ступів – скинь * прича́стям стражда́нь Твоїх * і, о́діжжю сла́ви мене́ прикра́сивши – Твоє́ю красо́ю, * співтрапе́зником світлим яви́ мене́ у Твоїм Ца́рстві, * як Милосе́рдний!

Слава: і нині: Глас 7: Отсе́ довіря́є тобі Влади́ка тала́нт, душе́ моя́. * Зі стра́хом прийми́ дар, * принеси́ відсо́тки Позикода́вцеві, * роздава́й убо́гим і придба́й дру́га – Го́спода, * щоб ста́ти право́руч Ньо́го, коли́ Він при́йде у сла́ві, * і почу́ти блаже́нний глас: * «Увійди́, слуго́, в ра́дість Го́спода твого́!» * Досто́йним її вчини́, Спа́се, і мене́, заблу́длого, * за́для вели́кої Твоє́ї ми́лости.

Прокімен, глас 6: Встань, Го́споди, на місце відпочи́нку Твого́, Ти і киво́т святи́ні Твоє́ї (Пс 131:8).
Стих: Пом’яни́, Го́споди, Дави́да і всю ла́гідність його́ (Пс 131:1).
З книги Виходу читання 2:5-10.

Прокімен, глас 4: От що до́бре, от що га́рне, се – коли́ бра́ття живу́ть ра́зом! (Пс 132:1).
Стих: Се як ми́ро на голові, що на бо́роду сплива́є, на бо́роду Ааро́на (Пс 132:2).
З книги Іова читання 1:13-22.

Молитва заамвонна у Святий і Великий Вівторок
Го́споди Ісу́се Хри́сте, Бо́же наш, Ти сподо́бив нас досягти́ отсьо́го дня страсте́й Твоїх, яки́ми Ти не́мічний рід нас, грішних, що коли́сь став здо́биччю дия́вола, ви́зволив від похму́рого мо́року гріха́.
Сам і ни́ні, Чоловіколю́бче Го́споди, укріпи́ нас, щоб ми, у моли́твах прещи́рих і в надбанні чесно́т чува́ння зве́ршуючи і плід прино́сячи, і за́повіді Твої в па́м’яті зберіга́ючи, і сосу́ди душ на́ших, мов дзба́нки, єле́ю по́вні, трима́ючи, подібно до розу́мних дів, що примно́жили для Те́бе довірений їм тала́нт і вся́кими оздо́бами чесно́т себе́ прикра́сили, – ввійшли́ безборо́нно і неоспа́ло у несказа́нну насоло́ду весільного поко́ю Ца́рства Твого́ і почу́ли велегла́сний Твій і лю́бий нам по́клик: «Прийдіте, благослове́нні Отця́ мого́, наслідуйте угото́ване вам Ца́рство!» – його́ ж хай усі дося́гнемо благода́ттю і чоловіколю́бієм Нетлінного і Безсме́ртного Твого́ Отця́, із Всесвяти́м, і Благи́м, і Животворя́щим Твоїм Ду́хом, ни́ні і повсякча́с, і на віки віків.
Переклад майстерні літургійних перекладів «Трипіснець»

Немає коментарів:

Дописати коментар