вівторок, 7 квітня 2020 р.

Собор Архистратига Гавриїла

Собор Архистратига Гавриїла
На «Господи, воззвах», стихири празника, глас 4:
Шо́стого місяця по́сланий був Арха́нгел до Діви Чи́стої* і «Ра́дуйся!» їй промо́вивши,* благовісти́в, що з Не́ї ви́йде Відкупи́тель.* Тим-то Вона́, з вірою прийня́вши привіта́ння,* зача́ла Тебе́, Предвічного Бо́га,* що несказа́нно благоволи́в вочоловічитися* для спасіння душ на́ших.
Мо́ву, яко́ї не відала,* почу́ла Богоро́диця:* адже́ Арха́нгел промовля́в до Не́ї слова́ благовіщення.* Тим-то Вона́, з вірою прийня́вши привіта́ння,* зача́ла Тебе́, Предвічного Бо́га,* Че́рез те і ми, радіючи, кли́чемо до Те́бе:* «Бо́же, що безперемінно з Не́ї воплоти́вся,* мир світові дару́й* і ду́шам на́шим вели́ку ми́лість!»
Ось, покли́кання ни́ні яви́лося нам:* по́над ро́зум Бог із людьми́ з’є́днується,* го́лосом Арха́нгела ома́на відганя́ється,* бо Діва прийма́є ра́дість;* земне́ ста́ло не́бом,* світ звільни́вся від дре́внього прокля́ття.* Неха́й радіє творіння і на всі голоси́ неха́й співа́є:* «Тво́рче і Відкупи́телю наш,* Го́споди, сла́ва Тобі!»

Стихири Архангела Гавриїла, глас 1. Под. «Всехвальнії мученици»:
Гавриїл, вели́кий ум,* Богови́дний, світлозо́рий і небе́сний,* що Світло Трисо́нячне зрить* і спогляда́є з го́рніми чина́ми,* Боже́ственне і вража́юче та́їнство* благовістува́в, до Діви прибу́вши,* і заступа́ється за ду́ші на́ші.
Вели́ке та́їнство,* раніш Ангелам невідо́ме* і з передвіків сокрове́нне,* єди́ному тобі довірене було́, Гавриїле,* і ти повідав його́ єди́ній Чи́стій,* у Назаре́т прибу́вши.* Блага́й же ра́зом з Не́ю,* щоб даро́вано ду́шам на́шим* мир і вели́ку ми́лість.
Світла спо́внений за́вжди,* і тво́рячи во́лю* і вико́нуючи повеління Вседержи́теля,* воєво́до Ангелів,* Гавриїле високочу́дний,* тих, що з любо́в’ю тебе́ вшано́вують, спаса́й,* за́вжди про́сячи,* щоб даро́вано ду́шам на́шим* мир і вели́ку ми́лість.
Наславник на Стиховні, глас 4:
Днесь ра́дости благовістя,* дівства торжество́,* до́лішнє з го́рішнім злуча́ється.* Ада́м обновля́ється,* Єва від пе́рвісної печа́лі визволя́ється,* і ски́нія на́шого єства́* че́рез обо́ження при́йнятої сполу́ки* Хра́мом Бо́жим учини́лася.* О та́їнство!* Спо́сіб умаління невідо́мий,* спо́сіб зача́ття неви́димий:* Ангел слу́жить чу́дові,* діви́ча утро́ба Си́на прийма́є,* Дух Святи́й низпосила́ється,* Оте́ць з висо́т благоволи́ть,* і спільною во́лею зве́ршується прими́рення.* В ньо́му і ним спасе́нні,* ра́зом із Гавриїлом до Діви воззовім:* «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь з Тобо́ю,* із Те́бе спасіння – Христо́с Бог наш;* прийня́вши на́шу приро́ду, Він до Се́бе її возвів.* Його́ блага́й про спасіння ду́шам на́шим!»
Переклад Андрія Шкраб'юка

Немає коментарів:

Дописати коментар