субота, 11 квітня 2020 р.

ВХІД ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ На Великій Вечірні зі Всенічним


КВІТНА НЕДІЛЯ

ВХІД ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ

На Великій Вечірні зі Всенічним
На «Господи, візвав» стихири, глас 6. Йоана Дамаскина
Днесь благода́ть Свято́го Ду́ха нас зібра́ла,* і всі, взя́вши Хрест Твій, промовля́ємо:* «Благослове́н, Хто йде в Ім’я́ Госпо́днє!* Оса́нна в ви́шніх!»
Андрея Єрусалимського
Ма́ючи престо́лом не́бо,* а підніжжям зе́млю,* Бо́га Отця́ Сло́во і Син Співвічносу́щий* на осля́ті безслове́сному смири́вся ни́ні,* до Вита́нії прийшо́вши.* Ти́м-то діти євре́йські,* галу́зки в рука́х трима́ючи,* вихваля́ли велегла́сно:* «Оса́нна в ви́шніх,* Благослове́н гряду́щий Цар Ізра́їлів!»
Андрея Пирра
Прийдімо і ми сього́дні, ввесь нови́й Ізра́їль* – Це́рква із наро́дів,* і з проро́ком Заха́рією воззовімо:* «Ра́дуйся ве́льми, до́чко Сіо́нова,* викли́куй, до́чко Єрусали́мова,* бо ось Цар твій гряде́ до те́бе, ла́гідний і спаса́ючий,* си́дячи на молодо́му осля́ті, си́нові під’яре́мної».* Святку́й із дітьми, галу́зки в рука́х трима́ючи, і вихваля́й:* «Оса́нна в ви́шніх,* Благослове́н гряду́щий Цар Ізра́їлів!»
Свяще́нне Воскресіння Твоє́ прообразу́ючи нам,* воздви́г єси́ із гро́бу чотириде́нного поме́рлого* – бездиха́нного, смердя́щого дру́га Ла́заря повелінням Твоїм, Благи́й.* Тому́ й на осля́ сів ве́рхи знаме́нно* – немо́в на колісни́ці носи́мий,* наро́ди покоря́ючи, Спа́се.* Тому́ й хвалу́ Тобі прино́сить возлю́блений Ізра́їль* уста́ми грудни́х діте́й і маля́т беззло́бних,* що ба́чать Тебе, Хри́сте, гряду́щого у Святи́й Го́род* шість день пе́ред Па́схою.
Шість день пе́ред Па́схою* прийшо́в Ісу́с у Вита́нію,* і приступи́ли до Ньо́го у́чні Його́, ка́жучи:* «Го́споди, де хо́чеш, щоб ми приготува́ли Тобі їсти Па́сху?»* Він же посла́в їх:* «Підіть у найбли́жчу части́ну Міста,* і стрінете чоловіка, що глек води́ нести́ме,* ідіть услід за ним і скажіть госпо́дареві до́му:* “Учи́тель гово́рить:* у те́бе споряджу́ Па́сху з у́чнями моїми”».
Слава, і нині… Днесь благода́ть Свято́го Ду́ха нас зібра́ла,* і всі, взя́вши Хрест Твій, промовля́ємо:* «Благослове́н, Хто йде в Ім’я́ Госпо́днє!* Оса́нна в ви́шніх!»

Прокімен, глас 6: Госпо́дь воцари́вся, в красу́ зодягну́вся. І стихи його.
Книги Буття читання (49:1-2,8-12)
Прикли́кав Яків синів своїх і сказав їм: «Зберіться, і я повім вам, що спіткає вас у прийдешніх днях. Зійдіться й послухайте мене, сино́ве Якова, послухайте Ізраїля, послухайте батька вашого. Юдо, тебе хвалитимуть брати́ твої, руки твої – на хребті ворогів твоїх, покло́няться тобі сини батька твого. Молодий лев – Юда; з па́ростка, сину мій, зріс ти вгору. Лігши, заснув єси, як лев і як левчук; хто розбудить його? Не переведеться князь од Юди і вождь – од чере́сел його, поки не при́йде Той, Хто обрав його, і Він – очікування народів. До лози́ прив’язує Він осля́ Своє і до виноро́слі – дитя ослиці Своєї. Пере́ у вині Він одежу Свою і в кро́ві гро́на – вбрання́ Своє. Ра́дують о́чі Його більш, ніж вино, і біліші зуби Його, ніж молоко».
Пророцтва Софонії читання (3:14-19)
Так говорить Господь: Радуйся, до́чко Сіо́нова, ве́льми! Викли́куй, до́чко Ізра́їлева! Веселися і красуйся з усього серця твого, до́чко Єрусали́мова! Відняв Господь неправди твої і викупив тебе з руки ворогів твоїх. Цар Ізра́їлів, Господь – по́серед тебе, і ти більше не побачиш зла. Тієї пори скаже Господь Єрусалимові: “Дерзай, Сіоне, хай не опадають руки в тебе! Господь, твій Бог, посе́ред тебе, Могутній спасе тебе. Наведе на тебе веселість і обно́вить тебе в любові Своїй, і возвеселиться тобою в насолоді, немов у день свята”. І зберу пригноблених твоїх; го́ре тим, хто підніметься тебе ганьбити! Се я вчиню в тобі, заради тебе, – говорить Господь, – пори тієї; і спасу утиснену, і відкинену прийму́, і поставлю їх на похвалу́, і зроблю́ їх імени́тими по всій землі.
Пророцтва Захарії читання (9:9-15)
Так говорить Господь: Радуйся вельми, до́чко Сіо́нова! Викли́куй, до́чко Єрусали́мова! Ось Цар твій гряде́ до тебе, праведний і спасаючий; Лагідний Він, і сів на під’яремного, на осля́ ю́не. І знищить колісниці з Ефра́їму і коні з Єрусалиму, і знищить лук воєнний, і буде достаток і мир між народами. І володітиме водами од моря до моря та од Рік до розпа́дин землі. І ти, в кро́ві завіту твого, випустив в’язнів твоїх з рову, в якому нема води. Сядете знов у твердинях, ви, ув’язнені з громади; і за один день вигна́ння твого́ подвійно віддам тобі. Бо я напнув собі тебе, Юдо, наповнив лук Ефра́їмом; і підійму́ чад твоїх, Сіоне, над ча́дами еллінськими, і відчую тебе рукою, як меч ратника. І з’явиться Господь над ними, і полине, немов блискавка, стріла Його. І Господь Бог Вседержитель у сурму засурмить, і піде в шумі грізности Своєї. Господь Уседержитель захистить їх.

На литії стихири самогласні, глас 1:
Всесвяти́й Дух, що навчи́в Апо́столів говори́ти іншими ди́вними мо́вами,* Той і дітей євре́йських нелука́вих спонука́в взива́ти:* «Оса́нна в ви́шніх,* Благослове́н гряду́щий Цар Ізра́їлів!»
Собезнача́льний і Співвічносу́щий Син і Сло́во Отчеє,* на осля́ті безслове́сному си́дячи,* прийшо́в днесь у град Єрусали́м.* Того́, Кого́ Херуви́ми зі стра́ху спогляда́ти не мо́жуть,* діти просла́вили з па́льмовим пагінням і галу́ззям,* хвалу́ таїнстве́нно співа́ючи:* «Оса́нна в ви́шніх, оса́нна Си́ну Дави́довому,* що прийшо́в спасти́ від облу́ди ввесь рід наш!»
Шість день перед Па́схою* го́лос Твій, Го́споди,* залуна́в у глиби́нах Аду;* ти́м-то й Ла́заря чотириде́нного воздви́г єси́,* діти ж євре́йські взива́ли:* «Оса́нна, Бо́же наш, сла́ва Тобі!»
Глас 2:
Коли́ вхо́див Ти, Го́споди,** у Святи́й Го́род,* си́дячи на осля́ті,* поспіша́в єси́ прийти́ на стражда́ння,* щоб спо́внити Зако́н і Проро́ків.* Діти ж євре́йські, перемо́гу Воскресіння провіща́ючи,* зустріча́ли Тебе́ з па́ростками пальм і галу́зками, викли́куючи:* «Благослове́н єси́, Спа́се,* поми́луй нас!»
Сла́ва Тобі, Хри́сте,** в ви́шніх возсіда́ючому на Престо́лі* і ни́ні очікуваному з Чесни́м Твоїм Хресто́м.* Тому́ весели́ться дочка́ Сіо́ну,* ра́дуються племе́на землі,* віття де́ржать діти, а оде́жі – Учні,* і вся вселе́нна навчи́лася взива́ти Тобі:* «Благослове́н єси́, Спа́се,* поми́луй нас!»
Слава, і нині: Глас 3:
Шість день пе́ред настання́м Па́схи* прийшо́в Ісу́с у Вита́нію* покли́кати поме́рлого чотириде́нного Ла́заря* і провісти́ти Воскресіння.* І зустріли Його́ жінки́, Ма́рта і Марія, Ла́зареві се́стри,* взива́ючи до Ньо́го:* «Го́споди, якби́ Ти був тут, не вмер би брат наш!»* Тоді Він мо́вив до них:* «Чи не каза́в я вам пе́рше:* хто вірує в ме́не, хоч і помре́ – живи́й бу́де!* Покажіть мені, де ви положи́ли його́».* І візва́в до ньо́го Творе́ць усіх:* «Ла́зарю, ви́йди звідти!»

На стиховні стихири самогласні, глас 8:
Ра́дуйся і весели́ся, гра́де Сіо́не;* красу́йся і пиша́йся, Це́ркво Бо́жа!* Ось бо Цар твій прийшо́в у пра́вді,* на осля́ті си́дячи,* дітьми оспівуваний:* «Оса́нна в ви́шніх,* Благослове́нний Ти, що ма́єш мно́жество щедро́т,* поми́луй нас!»
Стих: Із уст младе́нців і грудни́х діте́й* учини́в єси́ хвалу́. (Пс 8:3)
Прийшо́в Спаси́тель днесь у град Єрусали́м* спо́внити Писа́ння,* і всі взя́ли в ру́ки па́льмове віття, і оде́жі розстеля́ли пе́ред Ним,* зна́ючи, що Він є Бог наш,* Яко́му Херуви́ми взива́ють безуста́нно:* «Оса́нна в ви́шніх,* Благослове́нний Ти, що ма́єш мно́жество щедро́т,* поми́луй нас!»
Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,* яке́ чу́дне Ім’я́ Твоє́ по всій землі! (Пс 8:2)
На Херуви́мах носи́мий і оспівуваний Серафи́мами,* возсів єси́ на осля́, як наща́док Дави́да, Благи́й.* І діти Тебе́ оспівували богодосто́йно,* старійшини ж ганьби́ли беззако́нно.* Возсіда́ння на необ’їждженому осля́ті* прообразува́ло перетво́рення язи́чників із невірних у вірних.* Сла́ва Тобі, Хри́сте,* єди́ний Ми́лостивий і Чоловіколю́бний!
Слава: І нині: Днесь благода́ть Свято́го Ду́ха нас зібра́ла,* і всі, взя́вши Хрест Твій, промовля́ємо:* «Благослове́н, Хто йде в Ім’я́ Госпо́днє!* Оса́нна в ви́шніх!»

Тропар, глас 1:
Всезага́льне Воскресіння пе́ред Твоїми Страстя́ми завіря́ючи,* із ме́ртвих воздви́г єси́ Ла́заря, Хри́сте Бо́же.* Ти́м-то й ми, як діти, несучи́ си́мволи перемо́ги,* Тобі, Перемо́жцеві сме́рти, воскли́куємо:* «Оса́нна в ви́шніх, благослове́н, Хто йде в Ім’я́ Госпо́днє!»
Інший тропар, глас 4:
Похо́вані з Тобо́ю в хре́щенні, Хри́сте Бо́же наш,* безсме́ртного життя́ сподо́билися ми Воскресінням Твоїм* і, виспівуючи, кли́чемо:* «Оса́нна в ви́шніх,* благослове́н, Хто йде в Ім’я́ Госпо́днє!»
Переклад майстерні літургійних переклалів "Трипіснець"

Немає коментарів:

Дописати коментар