пʼятниця, 22 березня 2013 р.

В П’ЯТНИЦЮ ПЕРШОЇ СЕДМИЦІ УВЕЧОРІ


В П’ЯТНИЦЮ ПЕРШОЇ СЕДМИЦІ УВЕЧОРІ

Самогласний дня. Глас 5.
Стих: Ви́веди із темни́ці ду́шу мою́,* щоб сповідуватися Імені Твоє́му.
Прийдіте, вірнії, * чинімо у світлі вчи́нки світла; * як уде́нь, пово́дьмося добропоря́дно; * вся́ку непра́ведну уго́ду з бли́жнім від се́бе відки́ньмо, * не кладучи́ нічо́го пе́ред ним на спотика́ння і падіння; * поли́шмо пло́ті догоджа́ння, * плека́ймо душі дарува́ння; * да́ймо потребу́ючим хліб, * і приступімо до Христа́, в покая́нні кли́чучи: * Бо́же наш, поми́луй нас.

Стих: Мене́ ждуть пра́ведники, * до́ки нагоро́диш мене́.
Прийдіте, вірнії, чинімо у світлі вчинки світла…

Відтак співаємо й чотири мученичні Октоїха чергового гласу.

Відтак чотири самогласні, святого Теодора Тирона. Глас 2.
Стих: Від ра́нньої сторо́жі до но́чі, від ра́нньої сторо́жі * неха́й упова́є Ізра́їль на Го́спода.
Прийдіте, мучениколю́бці всі, * духо́вно возвеселімся і торжеству́ймо: * днесь бо влашто́вує тра́пезу та́йну му́ченик Теодо́р, * яко́ю веселіємо ми, святолю́бці, * і викли́куємо до ньо́го: * Ра́дуйся, страстоте́рпче непобо́рний, * що погро́зи мучи́телів на зе́млю пове́рг; * ра́дуйся, що отсе́ тіло з пра́ху за Христа́ відда́в на му́ки; * ра́дуйся, що в розмаїтих бідах * ви́пробуваним во́їном Небе́сного Во́їнства ви́явився. * Тому́ мо́лимо тебе́, му́чеників окра́со: * моли́ся за ду́ші на́ші.


Стих: Бо в Го́спода ми́лість і бага́те в Ньо́го ізбавління. * І Той ізба́вить Ізра́їля від усіх беззако́нь його́.
Богодаро́ваною благода́ттю чуде́с твоїх, * му́чениче Теодо́ре, * яку́ простяга́єш ти всім, хто з вірою до те́бе прибіга́є, * – нею хва́лимо тебе́, гово́рячи: * Полоне́них ізбавля́єш ти, * зціля́єш боля́щих, * убо́гих збага́чуєш; * і спаса́єш морепла́вців, * стри́муєш даре́мну вте́чу домоча́дців, * і виявля́єш зага́рбане крадія́ми, подви́жнику, * і во́їнів навча́єш грабу́нку цура́тися, * младе́нцям дару́єш ласка́во їх про́шення, * палко́го знахо́дять у то́бі засту́пника * ті, що тво́рять твоє́ свяще́нне помина́ння; * з ни́ми ж і для нас, стра́днику свяще́нніший, * співців тво́го му́чеництва, * ви́проси у Христа́ вели́кої ми́лости.

Стих: Хваліть Го́спода, всі наро́ди, * хваліть Його́, всі лю́ди.
Да́ром Бо́жим щонайви́щим показа́вся єси́, * му́чениче Теодо́ре: * бо і по кончи́ні як живи́й * усім, хто прибіга́є, дає́ш про́шення. * Ти́м-то, коли́ си́на о́ноді у жінки ви́крали * – полони́ли іновірні во́їни, * – і предста́ла вдови́ця, і сльоза́ми храм твій зро́шувала; * ти ж, як співчутли́вий, на коні білому з’яви́вшись, * її о́трока неви́димо поверну́в, * і пото́му з ним діяти чудеса́ не перестава́в єси́; * але́ моли́ Христа́ Бо́га, * щоб спасли́ся ду́ші на́ші.

Стих: Бо утверди́лася ми́лість Його́ на нас * і істина Госпо́дня перебува́є на віки.
Як боже́ственним дара́м однойме́нного, тебе́ вшано́вую, * три́чі блаже́нний Теодо́ре: * бо Світла Боже́ственного незаходи́мим світи́лом яви́вшись, * освіти́в єси́ по́двигами твоїми все творіння; * і од вогню́ сильнішим показа́вшись, * по́лум’я згаси́в єси́, * й облу́дного змія го́лову сокруши́в єси́; * тому́ в змага́ннях твоїх Христо́с, схили́вшись, * увінча́в боже́ственну го́лову твою́. * Великому́чениче, подви́жнику, * ма́ючи дерзнове́ння до Бо́га, * ре́вно моли́ся за ду́ші на́ші.

Слава, глас 6:
Як знаря́ддя ви́користав во́рог * співвідсту́пника мучи́теля в у́мислі лю́тому: * люде́й благочести́вих, що посто́м очища́лися, * оскве́рненою їжею од скве́рних жертв зазіха́в оскверни́ти; * але́ ти його́ підступ мудрішим зруйнува́в єси́ за́мислом, * уві сні предста́в єси́ тодішньому архиєре́єві * – і глибину́ ума́ одкрива́ючи, * і безу́мство то́го почина́ння викрива́ючи; * і ми, тобі подя́чний спів прино́сячи, * рятівнико́м імену́ємо, * щорічний спо́мин коли́шнього чу́да тво́рячи, * та мо́лимося, щоб і нада́лі од у́мислів лука́вого нам неушко́дженими спаса́тися * твоїми до Бо́га моли́твами, му́чениче Теодо́ре.

І нині, богородичний-догмат чергового гласу.

Прокімен, глас 5: Почу́є тебе́ Госпо́дь у день печа́лі (Пс 19:2).
Стих: Захисти́ть тебе́ Ім’я́ Бо́га Якова (Пс 19:2).
З книги Буття читання 2:20-3:20.

Прокімен, глас 6: Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твоє́ю! У пісня́х і псалма́х оспіва́ємо вла́ду Твою́ (Пс 20:14).
Стих: Го́споди, си́лою Твоє́ю возвесели́ться цар (Пс 20:1).
З книги Приповідок читання 3:19-34.

Немає коментарів:

Дописати коментар